V I A T I C U M : Disclaimer.Algemeen
Viaticum Eindhoven, hierna te noemen Viaticum, verleent u hierbij toegang tot viaticumeindhoven.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Viaticum en derden zijn aangeleverd. Viaticum behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.


Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Viaticum.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Viaticum. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Viaticum, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.


Privacy / Cookies
De website viaticum.nl gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Door het gebruik van een cookie kunnen we bijvoorbeeld zien wanneer u voor het laatst onze site bezocht.


Persoonsgegevens worden niet verzameld
In de cookies van viaticum.nl staat geen informatie over wie u bent. Uw identiteit blijft dus voor ons onbekend. Ook andere websites kunnen de cookies van viaticum.nl niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. U kunt aangeven of u wel of geen cookies wilt ontvangen wanneer u viaticum.nl voor het eerst bezoekt. Er verschijnt dan linksonder een cookie-control popup met daarin de keuze om cookies te accepteren.


Welke cookies gebruikt viaticum.nl?

Essentiële cookies:
Deze cookies zijn nodig voor goede werking van onze website. U krijgt deze altijd aangeboden en kunt dit dus niet uitzetten.

Niet essentiële cookies:
Deze cookies gebruiken we voor extra diensten zoals de bezoekersteller (Statcounter.com), Facebook, Google maps etc. Ze worden niet gezet als u cookies uitgeschakeld laat.

Cookie instellingen wijzigen:
Door Ctrl+Shift+Delete te drukken kunt u alle cookies uit uw browser wissen. Daarna kunt u opnieuw een keuze maken in de Cookie popup.