V I A T I C U M : Donaties.Viaticum is een vrijwilligersorganisatie die financieel afhankelijk is van schenkingen en donaties.
Als u een bijdrage wilt leveren is uw donatie van harte welkom op bankrekeningnummer:
(IBAN) NL22 INGB 0006 4261 65 ten name van Stichting Viaticum Eindhoven.

Als u op een andere wijze een bijdrage wilt leveren en ons werk wilt ondersteunen neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op telefoonnr. 06-23722050.